Văn phòng chia sẻ có cơ hội hậu Covid-19

Tương tự ngành kinh doanh khác, mô hình kinh doanh không gian làm việc chia sẻ (co-working space) gặp khó khăn bởi dịch bệnh với các nguyên nhân như lệnh cách ly, giãn cách, khách hàng phá sản hàng loạt, không cân đối được thu chi…